Ik durf de stelling aan dat alléén klassikaal onderwijs, regulier of in bedrijfsopleidingen, zijn langste tijd heeft gehad. Niet alleen omdat het te duur wordt in vergelijking met blended leren. Maar ook omdat de combinatie van traditioneel onderwijs en e-learning, het leren zelf aantrekkelijker maakt.

Samenwerkend leren

Door e-learning te combineren met klassikale bijeenkomsten zijn er veel meer mogelijkheden om samen met anderen met de leerstof bezig te zijn. In klassikale settingen blijft dat beperkt tot de feedback van de docent en de medestudenten. Als dat al in het programma past. Online kun je met iedereen in contact komen als je vragen hebt, ideeën wilt toetsen, experts wilt raadplegen, of juist leken. En op het moment dat het in jouw leerproces van pas komt. E-learning platforms bieden namelijk de mogelijkheid om met iedereen, op elk moment in contact te zijn, via de sociale media die je toch al letterlijk op zak hebt met je smart Phone. Online leren betekent ook dat deelnemers hun “digitale leven” niet tijdelijk hoeven af te sluiten om te leren. Het echte leven is verweven met het leven online.

Zorgvuldiger communiceren

De communicatie is in een online leeromgeving  vaak ook diepgaander. Omdat deelnemers weloverwogen, minder impulsief zullen reageren op stellingen. Bovendien leren deelnemers beter en beknopter te formuleren.

Rijkere leeromgeving

Voor de ontwerper of trainer betekent blended leren meer mogelijkheden om een rijkere leeromgeving te creëren. Omdat je met e-learning veel verschillende leermiddelen kunt inzetten, kun je ook veel beter inspelen op de verschillende leerstijlen van de deelnemers. Denk maar aan alle video’s, afbeeldingen, documentatie die online voor het grijpen ligt. In het klaslokaal is dat veel beperkter. Maar vooral dat je in een e-learning module meerdere leeractiviteiten gelijktijdig  kunt uitzetten, zoals een casus of een opdracht, een leesstuk of een discussie, maakt dat je veel beter kunt inspelen op verschillende leerstijlen. En het allerbelangrijkste:  je kunt elke deelnemer persoonlijke aandacht geven op het moment dat hij/zij daarom vraagt. In een klassikale setting gaat je dat als trainer echt niet lukken!

Motivatie

Online leren heeft meer mogelijkheden om de deelnemer zijn eigen leerproces te laten sturen. En het is bekend dat  de mogelijkheid om je eigen leerproces te sturen, je motivatie aanzienlijk verhoogt. Weinig invloed op het verloop van het programma doet veel deelnemers op gezette tijden afhaken.