Flipping the classroom is een concept dat op dit moment in het reguliere onderwijs volop in ontwikkeling is en wordt toegepast. Het is denk ik, als ik kijk naar het ontwikkelen van blended leertrajecten voor het bedrijfsleven, de volgende logische stap. Blended leren, een mix van verschillende online en offline leervormen, biedt voordelen. Zowel voor de deelnemers aan het blended leertraject als voor trainers, trainingbureaus en bedrijfsorganisaties. Die voordelen heb ik toegelicht in mijn vorige blog.

In het kort komt het idee van: “flipping the classroom” , ofwel : de “omgedraaide klas” neer op het omwisselen van klassikale instructie met het individuele huiswerk. Geprojecteerd op de praktijk van bedrijfsopleidingen kun je dit vertalen naar het omwisselen van de fysieke bijeenkomst naar individueel (online) leren.

En dat biedt alle voordelen die met blended leertrajecten worden beoogd. De fysieke, klassikale bijeenkomsten zoals cursussen, trainingen en workshops worden niet meer gevuld met inhoudelijke uitleg over het vak, maar met actieve leervormen zoals: opdrachten maken, samenwerken aan projecten, discussies voeren en vragen stellen. Met bij iedereen min of meer dezelfde theoretische voorkennis. Volgens mij geeft dat een enorme boost aan de kwaliteit van de cursus, training of workshop.

Blended leren kan dan bestaan uit het online volgen van e-learningmodules waarin je kunt doorlinken naar videopresentaties met een uitleg over de theorie of een interessante website en/of relevante artikelen. Binnen de e-learning hebben de deelnemers zichzelf al voorgesteld en hebben de mogelijkheid om via chat-mogelijkheden en forums al met elkaar van gedachten te wisselen over het onderwerp. In de fysieke bijeenkomst(en) kan de volledige tijd besteed worden aan het oefenen, presenteren, werken aan gezamenlijke projecten en het verwerven van feedback tijdens het doen!