Blended Learning is meer dan het combineren van een face-to face bijeenkomst met een e-learningmodule. Blended Learning is het naadloos integreren van online en offline leervormen.

Een blended leertraject is ook meer dan verwijzen naar bronnnen die lerenden kunnen benaderen en daar hun eigen leerpad mee plaveien. Voor veel lerenden geldt dat zij structuur willen in hun leerproces, zonder dat hen stap voor stap verteld wordt wat ze moeten doen. Daaom verdient elk blended leertraject een goed doordacht ontwerp. Vergelijk het met architectuur. Een architect ontwerpt een gebouw dat iedereen bewegingsvrijheid geeft, maar er wel voor zorgt dat je er gemakkelijk je weg vindt zonder te verdwalen.

Dat gevoel wil je ook overbrengen aan deelnemers van een blended leertraject.  Het gevoel dat zij zelf hun weg zoeken in het leerproces maar wel een leerpad willen volgen dat goed bewijzerd is. Wetende dat de deelnemers allemaal verschillend zijn, met verschillende leervoorkeuren, is het de uitdaging om de bewijzering voor iedereen zo duidelijk mogelijk te laten zijn, zonder hen het gevoel van bewegingsvrijheid te ontnemen.

Daarom heb je, als je blended learning overweegt, een architect nodig. Een die goed kan beoordelen wat de mogelijkheden van de organisatie zijn en een coherent leerpad creëert dat die mogelijkheden naadloos verbindt.  Die bovendien een aantal marketing-skills heeft om deelnemers te verleiden, te betrekken en te overtuigen.  Sommige deelnemers zijn alleen geïnteresseerd in het grote geheel, anderen willen meteen aan de slag en sommigen zeggen: ” vertel me wat ik moet weten”.

Zo kijk ik ook naar het ontwerpen van blended leertrajecten. Ik wil de architect zijn die een gerieflijk huis bouwt, waarin je gemakkelijk je weg vindt en je ding kunt doen. En  dan voor zoveel mogelijk verschillende bewoners, met verschillende leefstijlen. Maar ook de marketeer die goed kijkt naar de marketingprincipes die hij gebruikt om mensen te verleiden, te betrekken en te overtuigen.

Als je overweegt om je training blended te maken, wil ik graag je architect én marketingadviseur zijn. Neem, als je dat ook wilt gerust contact met me op.