In een blended leertraject vormen offline en online werkvormen een samenhangend geheel. Het online deel kan uit verschillende leervormen bestaan. Virtual Classroom en Webinars zijn zulke vormen. In veel trainingen worden face-to-face trainingen gecombineerd met vormen van e-learning. Compacte modules waarbij de deelnemer online kan leren en oefenen met leerstof die in de training verder wordt uitgediept en getraind. In dit blog lees je welke aspecten belangrijk zijn bij het ontwikkelen van e-learning.

Het ontwikkelen van e-learning vereist vooral didactisch inzicht. Inmiddels zijn er veel software programma’s op de markt, waarmee je zelf de e-learning kunt ontwikkelen. Daarvoor hoef je geen programmeur (meer) te zijn. Houd er wel rekening mee dat e-learning ontwikkelen veel tijd kost. En niet alle ontwikkelprogramma’s zijn kosteloos. Dat kan een reden zijn om de ontwikkeling van e-learning uit te besteden. Let hoe dan ook- bij uitbesteden of zelf ontwikkelen- op: inhoud, structuur, interactie, (het vasthouden van)  de motivatie en de vormgeving.

Inhoud

Zorg ervoor dat de inhoud altijd en uitsluitend gericht is op de leerdoelen die je in het ontwerp hebt geformuleerd. Denk eraan: Minder is meer! De informatie wordt gescand, niet echt gelezen. Houd ook rekening met de onderhoudsgevoeligheid. Dat wil zeggen: houd de informatie als dat kan vrij algemeen, niet te specifiek. Daarmee voorkom je dat je de e-learning telkens moet aanpassen. In je face-to-face bijeenkomst leg je de nadruk op actuele praktijkvoorbeelden.

Structuur

Breng structuur aan door de inhoud op te splitsen in kleinere delen. Bijvoorbeeld door een soort van hoofdstuk-structuur aan te brengen. Daardoor verklein je de complexiteit. De deelnemer moet door de structuur geholpen worden, weten waar hij is en wat hij nog moet doen.

Interactie

Zorg voor interactie door niet alles meteen voor te schotelen. Laat de deelnemer maar klikken, ontdekken, fouten maken. Geef de deelnemer de vrijheid om zoveel mogelijk zijn eigen leerstijl te volgen.

Motivatie

Het vasthouden van de motivatie van de deelnemer is vooral bij e-learning erg belangrijk, maar ook het moeilijkst. Bouw elementen in waardoor de deelnemer kan scoren, zich kan meten met zichzelf en anderen. Werk daarom met aan de praktijk gerelateerde opdrachten met directe feedback en resultaten. Sluit aan bij de beleving van de deelnemers en spreek hun taal! Geef herkenbare voorbeelden uit hun dagelijkse praktijk.

Vormgeving

Tenslotte is vormgeving van de e-learning belangrijk. Wees consistent in structuur, woordgebruik, navigatie, kleurgebruik, knopgebruik, lay-out en vormgeving. Durf te kiezen voor eenvoud! Audio, video en gaming zijn geen must. Wissel tekst af met relevante illustraties en leg duidelijke verbindingen.

In mijn volgende blog over blended learning vertel ik meer over de technologie die beschikbaar is om je training blended te maken.