Je training opnieuw ontwerpen zodat je face-to-face bijeenkomsten de online leeractiviteiten van de deelnemers ondersteunen en versterken. En omgekeerd. In mijn vorige blog vertelde ik al hoe belangrijk dat is. Blended learning kan alleen een succes worden als het online gedeelte volledig is geïntegreerd met de werkvormen die je in de klassikale bijeenkomsten gaat inzetten. In deze blog geef ik tips voor het ontwerpen van het blended leertraject.

Als ervaren trainer heb je zeker doelen voor je  training geformuleerd. Soms vrij algemeen en zelfs impliciet, vaak ook expliciet en min of meer gedetailleerd.  Om de meest geschikte werkvormen te bepalen die je offline dan wel online wilt inzetten,  maak je onderscheid in vaardigheidsdoelen en kenniscomponenten. Het beste is om een schema te maken zodat je een overzicht krijgt van de verschillende doelen, de normen die aan de doelen worden gesteld en de werkvormen die je wilt gebruiken. Door eerst de vaardigheidsdoelen te formuleren en daarna de kennis die je nodig hebt om de vaardigheid uit te voeren, voorkom je dat je teveel theorie in je training stopt.

Je hebt nu in feite de blauwdruk van je nieuwe blended training. Voor het uiteindelijke ontwerp is het belangrijk dat je het offline deel naadloos laat aansluiten op het online deel, en andersom.

Verwijs daarom in je face-to-face training naar de e-learning en omgekeerd. Zet de e-learning in als voorbereiding op de klassikale bijeenkomst, of andersom. Plan de samenwerking tussen de deelnemers en de begeleiding /feedback die ze van de trainer krijgen. Ontwerp de werkvormen zodanig dat de leerresultaten uit de e-learning terugkomen in de face-to-training en andersom. Zoek naar mogelijkheden om in te kunnen spelen op individuele leerbehoeften aan de hand van online leerresultaten.

Nu weet je welke werkvormen je in de face-to-face training wilt inzetten en welke het beste tot zijn recht komen in bijvoorbeeld e-learning. Je kunt de ontwikkeling van e-learning uitbesteden of het zelf doen met behulp van een zogenoemd auteurstool. In mijn volgende blog geef ik tips die je in beide gevallen kunt gebruiken.