Je training omvormen  naar een blended leertraject. Steeds meer trainers zien daar de voordelen wel van in. Maar wat komt er bij kijken en hoe regel je dat? Zonder de regie over je training uit handen te geven.  Zonder het gevoel te krijgen dat het online gedeelte “los” komt te staan van je face-to-face training.

In een aantal blogs op mijn website wil ik trainers graag helpen met tips voor het omvormen van hun bestaande trainingen in een blended leertraject.

In deze blog vertel ik waar je op moet letten bij het  “blended” maken van je training. Onder te verdelen in drie aandachtsgebieden: Ontwerp & Ontwikkeling, Technologie en Begeleiding. In de komende weken ga ik dieper in op elk van die gebieden.

Het begint met het opnieuw ontwerpen van je bestaande training. Dat is nodig om ervoor te zorgen dat de online leervormen (e-learning, discussieforum, video, etc.) geïntegreerd worden in  je nieuwe training. Niet zo moeilijk: je hebt al (leer)doelen en met je ervaring weet je welke leervormen het beste werken. Maak een blended leertraject waarin alle werkvormen, offline en online, met elkaar geïntegreerd worden.

Bepaal voor de online werkvormen hoe je die wilt inzetten. Bijvoorbeeld: met behulp van een instructievideo, het opzetten van een discussieplatform op een van de sociale media of door een e-learningmodule te (laten) ontwikkelen. In het laatste geval is het belangrijk om voldoende aandacht te geven aan de inhoud, de structuur, interactie, (vasthouden van) de motivatie en de vormgeving.

Zorg ervoor dat de (nieuwe) werkvormen van het offline-gedeelte -  de nieuwe face-to-face training- het online-deel ondersteunt en versterkt, en omgekeerd.

Vervolgens moet je nadenken over hoe je het online gedeelte toegankelijk wilt maken voor je deelnemers. Welke technologie is het meest geschikt voor jouw werkvormen en de doelen die je wilt bereiken?  ICT kan je ondersteunen bij het managen en toegankelijk maken van de e-learning en bij het studeren en samenwerken van de deelnemers. Voor het toegankelijk maken van het online gedeelte van je training kun je gebruik maken van een Learning Management Systeem (LMS). Hoewel je dat ook kunt op bijvoorbeeld je eigen website, biedt een LMS meer mogelijkheden. Zo kun je met deze software het inschrijven van deelnemers en het beheer van hun gegevens regelen, opdrachten plaatsen,  bijeenkomsten plannen en de voortgang controleren. Andere functies van een LMS zijn o.a.: een discussieforum, weblinks, mail- en chatfunctie.

Tenslotte is het goed je te realiseren dat je, naast de begeleiding  die je normaal al hebt bij je face-to-face bijeenkomsten, de deelnemers ook moet begeleiden in de online leeromgeving. Je zult hen moeten helpen bij het leren omgaan met het systeem en stapsgewijs laten wennen aan de mogelijkheden ervan.

In mijn volgende blogs zal ik de drie aandachtsgebieden Ontwerp & Ontwikkeling, Technologie en Begeleiding verder uitleggen. Volgende week een blog over het ontwerpen van een samenhangend blended leertraject.