Je training blended maken door, naast de face-to-face bijeenkomsten, ook vormen van online leren te bieden. Hoe zorg je ervoor dat die online leervorm, bijvoorbeeld e-learning, ook online toegankelijk is voor je deelnemers. En hoe kun je als trainer het online leerproces van je deelnemers bewaken en sturen? Welke technologie is in jouw situatie het meest geschikt?

Online leren wordt door ICT op verschillende manieren ondersteund. Grofweg kun je ICT op de volgende manieren inzetten voor het blended maken van je training:

  • Beheren van de leeractiviteiten;
  • Zelf produceren van e-learning;
  • Hulp bij het studeren;
  • Bevorderen van samenwerkend leren.
Beheren van leeractiviteiten

In de eerste plaats is het belangrijk dat de e-learning online aan de deelnemers beschikbaar wordt gesteld. Dat kan in principe gewoon op je eigen website. In de meeste gevallen is een Leer Management Systeem (LMS) wel handiger, omdat je dan ook de inschrijving van de deelnemers kunt regelen, bijeenkomsten kunt plannen, opdrachten kunt uitzetten en leerresultaten kunt bijhouden. Deze technologie ondersteunt het beheren van allerlei leeractiviteiten. Als je meerdere (delen) van trainingen of cursussen online wilt aanbieden, kan een Leer Content Management Systeem (LCMS) gemakkelijk zijn. In een LCMS kan de content (leerinhoud) op een overzichtelijke manier worden opgeslagen en toegewezen aan verschillende cursussen. Op die manier kun je ook gedeelten van de content in meerdere cursussen gebruiken. Vaak biedt een LMS ook de functie van content-beheer.

Zelf e-learning ontwikkelen

Om zelf e-learning te ontwikkelen zijn er genoeg zogenoemde auteurstools op de markt. Softwareprogramma’s waarin je e-learning kunt ontwikkelen en op het internet publiceren, al dan niet in een L(C)MS. Een e-learningmodule die ontwikkeld is in het ene programma kan vaak niet worden aangepast in een ander auteurstool. Voorbeelden van auteurstools zijn, Moodle, Articulate, Lectora, Dreamweaver en Captivate.

Hulp bij  het studeren

E-learningtools die deelnemers helpen bij het studeren zijn bijvoorbeeld e-portfolio, virtual classroom en serious gaming. In een e-portfolio kan een deelnemer zelf online zijn vorderingen en reflecties bijhouden. Zo kan hij “bewijzen” verzamelen van de competenties die hij tijdens het leertraject verwerft. In een virtual classroom nemen deelnemers in een online conferentieomgeving tegelijkertijd, maar niet op dezelfde plaats deel aan sessies die de docent of trainer geeft. Tijdens de bijeenkomst zijn er mogelijkheden tot interactie. In serious games worden deelnemers uitgedaagd in een levensechte, nagebootste praktijkomgeving, een geprogrammeerde rol te spelen. De ontwikkelingskosten voor een serious game zijn hoog.

Bevorderen van samenwerkend leren

ICT biedt ook mogelijkheden om deelnemers meer te laten samenwerken en samen te laten leren. Bijvoorbeeld door op sociale media (LinkedIn, Facebook) specifieke groepen aan te maken. Binnen die groepen kun je dan een discussie met je deelnemers opzetten en hen bijvoorbeeld opgedane kennis in een blog laten plaatsen. Daarop kunnen andere deelnemers dan weer reageren.

Bij het kiezen van de technologie die je wilt inzetten is het belangrijk dat je eerst een afweging maakt van wat je écht nodig hebt. Bovendien is het raadzaam om de verschillende aanbieders te vergelijken. Er zijn veel verschillende contracten en verdienmodellen, die allemaal hun specifieke voor- en nadelen hebben. Wees kritisch en kies dat wat het beste bij jou en je doelstellingen past.