Hoewel steeds meer L&D managers overtuigd raken van de voordelen van werkplekleren, is er nog een grote slag te maken. L&D-ers moeten de focus verleggen van leren en ontwikkelen in traditionele leertrajecten, naar leren en presteren op de werkplek. Het effect van leertrajecten wordt daardoor groter en het rendement beter meetbaar. De focus ligt nu nog teveel op het organiseren van klassikale trainingen al dan niet gecombineerd met online training/e-learning. Nog steeds klagen deelnemers en hun leidinggevenden over het rendement van dergelijke trainingen. Misschien komt dat wel omdat de trainingsdoelen niet focussen op de problemen die deelnemers op hún werkplek ervaren.

L&D oude stijl

Op aangeven van managers en teamleiders wordt de behoefte aan een training of een cursus kenbaar gemaakt bij L&D of HRM. Vaak omdat de functiebeschrijving daar naar verwijst. Er wordt gezocht naar een training of cursus die het beste in de behoefte voorziet. Die wordt ingekocht of, indien niet beschikbaar op de markt, ontwikkeld. De leeruitkomsten worden zelden gemeten naar effectieve bijdrage aan het oplossen van problemen of het verbeteren van het werkproces.

L&D nieuwe stijl

Leren en ontwikkelen van medewerkers levert een flinke bijdrage in de slagkracht, de concurrentiepositie van organisaties. In een steeds dynamischer omgeving waarin kennis snel veroudert en de tijd om die kennis productief te maken steeds korter wordt. Het is onmogelijk geworden om medewerkers te ontwikkelen met een snelheid die in de pas loopt met het tempo van veranderingen in de omgeving. Dat gaat zeker niet lukken op de huidige manier met de focus op het toewijzen van formele trainingen en cursussen. Die zijn vaak gebaseerd op, snel verouderende, competentie- of functieprofielen en taakbeschrijvingen.

Organisaties willen dat leren en ontwikkelen gericht is op het steeds beter worden in je werk, individueel en in teamveWe help you succeed Chalk Illustrationrband. Dat vraagt om een andere kijk op leren en ontwikkelen. Veel meer gericht op het ondersteunen van medewerkers en teamleiders die beter willen presteren op hun werk. In die context moet ook het leren plaatsvinden. Zo gaan leren en ontwikkelen hand-in-hand met presteren en verbeteren. Leren en ontwikkelen vanuit vragen uit de praktijk, zoals: ”Hoe kunnen we leren en presteren in de organisatie mogelijk maken en ondersteunen. Hoe kunnen we leren direct verbinden aan presteren, innoveren en verbeteren?”

Daarmee wordt de nadruk verlegt van het organiseren van formele trainingen naar het wegnemen van oorzaken die het presteren van mensen onmogelijk maken. Dat kan op verschillende manieren en in verschillende leeromgevingen, maar vooral op de werkplek. Daar waar direct resultaten zichtbaar worden. En het rendement zich beter laat meten.