peer learning workplaceLeren van en met collega’s of mede-studenten, in het Engels “peer-learning” genoemd, wordt steeds vaker genoemd in verband met werkplekleren. Klinkt ook erg logisch. Werkplekleren, sociaal leren, samenwerkend leren. In dat rijtje past natuurlijk ook leren van en met collega’s. Door peer-learning en peer-teaching mee te nemen in het ontwerpen van werkplekleren, wordt het planbaar en evalueerbaar. En veel meer gericht op de doelen van de organisatie, het team en het individu!

Diepgaand leren met een hoge retentie

Peer-learners zijn soms ook peer-teachers, en andersom. Het gaat immers om leren van elkaar. Mensen leren op verschillende manieren en één hele effectieve manier is het onderwijzen of instrueren van anderen.  Dat vergt namelijk dat je je moet gaan verdiepen en de leerstof moet structureren. Door dat proces zullen peer-teachers een veel beter begrip van de content krijgen.

De rollen van instructeur en lerende lopen in elkaar over bij peer-learning en wisselen steeds tijdens de leerervaringen die je kunt ontwerpen.  Het idee dat peer-teachers alleen de best presterende mensen moeten zijn, is achterhaald. Tegenwoordig is het idee dat peer-learners en peer-teachers juist gelijkwaardige capaciteiten moeten hebben, zodat ze in beide rollen voldoende uitgedaagd worden. Peer-learners leren op deze manier wat ze nodig hebben op een niveau dat dicht bij hun eigen leerniveau ligt. Als de peer-learner de rol krijgt van peer-teacher leert hij of zij beter dankzij het feit dat ze anderen moeten instrueren en de leerstof moeten uitleggen.

Peer-learning op de werkplek: planbaar en meetbaar

Leren van en met elkaar gebeurt vaak al min of meer toevallig, spontaan  en in de “flow of work”.  In het concept van werkplekleren kan peer-learning opgenomen worden in de structuur van leerervaringen, met een vooraf gedefiniëerde uitkomst. Daarmee wordt peer-learning planbaar en kun je er de juiste context bij ontwerpen. Een ander voordeel daarvan is dat de leeruitkomsten ook geëvalueerd kunnen worden op leerrendement in relatie tot bedrijfsdoelstellngen.

Structureren, stimuleren  en faciliteren

In het ontwerpproces analyseer je wat de lerende precies nodig heeft aan middelen en informatie om zijn werk daadwerkelijk goed te kunnen uitvoeren en verbeteren. Vervolgens wordt een leerpad geconstrueerd met verschillende leerervaringen. In die constructie past heel goed het concept van peer-learning / peer-teaching.

Het structureren van werkplekleren volgt het proces van Learning Expirience Design (LxD).  LxD legt de focus op het  creëren van leerervaringen op de momenten dat de lerende die het meest nodig heeft. Uitgaande van organisatiedoelstellingen : presteren en verbeteren.

Juist in het concept van werkplekleren kan peer-learning/ peer-teaching van grote waarde zijn. In een recent onderzoek concludeerden Fiorelle en Mayer (Fiorella and Mayer’s study (2013) dat het onderwijzen en instrueren van je collega’s op hetzelfde niveau, zorgt voor diepgaander leren met een hogere retentie. Het stimuleren van een peer-learning cultuur op het werk loont daarom. Medewerkers communiceren over hun expertise en helpen hun collega’s in hun leer- en ontwikkelingsproces. Bovendien draagt peer-learning  bij aan de ontwikkeling van sociale en communicatieve vaardigheden van medewerkers  en wordt gezien als één van de meest kosten-effectieve leerstrategieën.

Het werkt!

Tenminste, als je het goed organiseert en implementeert, op basis van goed gedefinieerde  leeruitkomsten. Een andere belangrijke voorwaarde is dat de medewerkers gemakkelijk toegang hebben tot relevante informatie. Met de huidige technologie hoeft dat geen probleem te zijn.  Managers moeten de voordelen van werkplekleren, sociaal en samenwerkend leren, kennis delen gaan inzien en bereid zijn hun leerstrategie aan te passen. En bereid zijn om in hun organisatie te werken aan een open, veilige leercultuur.

STAR kan daarbij helpen met expertise en een netwerk van professionals.