The Decoded CompanyStel je eens voor dat een organisatie net zo veel zou weten over haar medewerkers als over haar klanten. Dat de technologie die gebruikt wordt om erachter te komen wàt je afnemers willen, wannéér ze dat willen, op welke manier ze dat geleverd willen hebben, hoe ze door de organisatie benaderd willen worden etc., ook zou worden gebruikt om erachter te komen wat je medewerkers nodig hebben om beter te presteren.

Wat als we zouden leren het echte verhaal te ontcijferen dat verborgen ligt in het data-spoor dat elke medewerker in de organisatie achterlaat als hij of zij bezig is met het werk? Wat als we deze metadata zouden kunnen gebruiken om de medewerkers te helpen zich continue te verbeteren in hun werk? Om hun werk beter te organiseren en te faciliteren en zodoende de prestaties van de hele organisatie drastisch en continue te verbeteren?

The Decoded Company, Know your talents better than you know your customers.

Dat is waar het boek: The Decoded Company over gaat. Het model dat wordt besproken  draait om drie principes:

  1. Technology as a Coach and Trainer
  2. Data as a Sixt Sense
  3. Engeneered Ecosystems

Het is dus een geïntegreerde aanpak. In dit blog belicht ik alleen het eerste principe. Het idee is om technologie, en dan met name het verzamelen en interpreteren van data, te gebruiken om medewerkers te coachen en te trainen. En dan niet door achteraf vast te stellen wat goed en vooral wat fout gegaan is, maar door medewerkers te helpen met real-time begeleiding. Met informatie en leerinterventies op momenten dat ze dat het meest nodig hebben. Om te voorkomen dat mensen wegen bewandelen of procedures volgen die proefondervindelijk tot fouten leiden.

De broodkruimels die we achterlaten

We maken met z’n allen heel veel content op het internet. Denk aan de miljoenen foto’s die we dagelijks uploaden via Facebook en de miljarden likes die we daaraan geven. Of de 465 miljoen twitteraars die gemiddeld 175 miljoen tweets per dag sturen. En al die content die we creëren bevat natuurlijk heel veel informatie en metadata over ons. Wat we denken, wat we weten, met wie we een connectie hebben, en bij mobiel gebruik: waar we zijn. Zo strooien  we met z’n allen gigabytes vol informatie die werken als digitale broodkruimels, een spoor achterlatend van waardevolle databrokjes.

Succesvolle ondernemingen gebruiken die data om hun aanbod steeds verder te personaliseren. Spotify bijvoorbeeld biedt haar luisteraars de mogelijkheid om hun eigen radiostation te creëren. Door een paar songs te selecteren om mee te beginnen, waarna Spotify hun favoriete muziek indentificeert en daarna steeds suggesties blijft doen voor andere liedjes en artiesten waarvan ze denken dat die zeker ook wel in de smaak zulllen vallen. Door te accepteren of te negeren wordt hun smaak verder ge-fine-tuned. Andere voorbeelden zijn Amazon, Bol.com, Netflix en uiteraard Google.

Gepersonaliseerd aanbod

Dus in onze privéomgeving heeft het Internet al gepersonaliseerd hoe we met elkaar zijn verbonden, hoe we winkelen, reizen, leren en plezier hebben.  De meeste organisaties snappen ook dat het vergaren, analyseren en interpreteren van data een must is in strategische besluitvorming. Hoe beter je de klant begrijpt, des te beter kun je hem bedienen. En toch, het besef dat diezelfde strategie ook  werkt voor het  begeleiden en faciliteren van je medewerkers, is nog lang niet doorgedrongen op de werkplek. Toch zou het een enorme impact hebben op de kwaliteit van het “human capital”. Denk aan de verbeteringen die je zou kunnen realiseren op het gebied van werving, beloning, werkprocessen en….leren en ontwikkelen van de medewerkers.

Gepersonaliseerd leren en ontwikkelen

Als je metadata wel zou inzetten voor coaching en training zou je kunnen voorspellen wanneer  een medewerker ondersteuning nodig heeft.Of tenminste kunnen anticiperen op welke ondersteuning er nodig is of zal zijn. In plaats van te wachten op een fout of op de volgende cursus. Decoded companies gebruiken technologie om hun mensen te begeleiden op een pro-actieve, transparante en verantwoordelijke manier. Bijvoorbeeld op het moment dat een medewerker advies of instructie nodig heeft. Zo zou je ook gepersonaliseerd, andere leerinterventies klaar kunnen zetten. Precies op het moment dat je verwacht dat de medewerker die nodig zal hebben.

Food for thougt

Het is nog lang niet zover en er zijn nog genoeg uitdagingen te overwinnen voordat het zover is. En nogmaals: ik belicht nu maar één aspect van het “decoded model”.  Het betekent ook niets minder als een flinke cultuurverandering. Nog genoeg beren op de weg ook. Zoals bijvoorbeeld privacy. Maar het is wel een heel intrigerende gedachte die het leren op het werk verder zou kunnen verbeteren.