Kennis delen binnen de organisatie, binnen teams,  is een belangrijke bouwsteen is van een geïntegreerd werk- en leersysteeem. Zo niet de belángrijkste. Toch gebeurt dat nog steeds niet echt effectief.  Door reacties van anderen op mijn vorige blog en door reflectie bij mezelf, vroeg ik me af: waarom niet?  Een belangrijke reden is denk ik dat in de meeste organisaties nog het hebben van kennis wordt beloond en het delen van kennis zeker niet. En dat terwijl veel organisaties beseffen dat kennisdelen een belangrijke voorwaarde is om werken en leren met elkaar te verbinden.

De aantrekkelijkheid van de werkgever

Kennis is macht, niet alleen het bezit er van, maar ook de toegang tot kennis. Zou dat een drijfveer zijn om de toegang voor anderen zoveel mogelijk te belemmeren en ervoor zorgen dat mensen in organisaties niet graag hun kennis met anderen delen? Misschien wordt het als bedreigend ervaren als anderen op een bepaald vakgebied net zoveel of misschien zelfs meer kennis krijgen. Aan de andere kant zullen managers toch ook beseffen dat het belemmeren van de toegang tot kennis professionals in de organisatie behoorlijk kan frustreren. Dat de aantrekkelijkheid als werkgever op de tocht komt te staan en er misschien zelfs talenten op zoek gaan naar uitdagingen buiten de organisatie.

Anno 2016 zijn mensen door de technologie gewend geraakt dat informatie snel en vrij toegankelijk is en dat daardoor kennis gegenereerd kan worden. Denk aan Google, Wikipedia, MOOC’s en talloze andere bronnen op het internet. Om nog maar te zwijgen over de communities op sociale media. Dan moet het toch ook wel frustrerend zijn als je binnen je eigen werkomgeving geen of moeilijk toegang tot informatie krijgt en daardoor in je groei tot expert belemmerd wordt.

Beloningsstructuren

In de meeste organisaties wordt het bezit van kennis beloond maar blijft het delen ondergewaardeerd. Er wordt beslist wel eens een bonus uitgekeerd voor een excellente teamprestatie of een door het team behaalde target. Maar dan wordt de prestatie, het resultaat beloond. Teams worden niet beloond omdat er binnen het team effectief kennisdeling heeft plaatsgevonden waardoor de leden competenter zijn geworden. En daardoor waarschijnlijk de beloonde prestatie hebben geleverd. Terwijl het individu dat een diploma behaalt of anderszins aantoonbaar kennis bezit, wordt gepromoveerd of loonsverhoging tegemoet kan zien. Als kennis delen binnen teams beter beloond wordt zal dat kennisdragers stimuleren om hun kennis effectief te delen. Waardoor de andere teamleden worden gestimuleerd om zelf verbindingen te leggen tussen werken en leren en op zoek te gaan naar relevante informatie en kennis.

Zinloos

Bovendien is het behoorlijk zinloos om kennis op beperkte schaal toegankelijk te stellen. Zowel voor het individu als voor de organisatie. Dat betekent namelijk dat je die kennis moet opslaan in documenten of in de hersenen van een selecte groep van medewerkers. Er komt steeds meer informatie beschikbaar, terwijl die steeds sneller minder relevant is. De waarde van kennis en informatie devalueert zo snel dat die maar in een korte periode toepasbaar zullen zijn. Om succesvol te zijn en te blijven, als professional én als organisatie, zul je kennis alleen dáárom al moeten laten stromen.

Waardevermeerdering door te delen

Ruimtelijk-faciliteren-kennis-delen-406x300Het is logisch dat als iets snel zijn waarde verliest je nog meer redenen hebt om het te delen met anderen. Kennis die slechts in in één of enkele medewerkers is opgeslagen is niet zoveel meer waard. Maar als die kennis wordt gecombineerd en gedeeld met anderen,  zal de waarde zeker toenemen. Er zal sprake zijn van co-creatie van kennis, van kennisontwikkeling en vermeerdering. Waardoor de prestatie op de werkplek zeker zal verbeteren! Voor organisaties wordt het dus alleen maar belangrijker om kennis door teams te laten stromen en ook beloningen zodanig te structureren dat kennis graag gedeeld gaat worden. Dat is een hele andere manier om met het delen van kennis en informatie om te gaan. Maar wel dé manier om als professional én als organisatie te overleven!