het roer moet omDuurzaam leren en ontwikkelen betekent een paradigmashift van leren naar presteren. Met als logisch gevolg dat leerprocessen zich voornamlijk op het werk afspelen. Is dat zo? En zo ja; waarom zouden organisaties die fundamentele omslag willen of moeten maken?

Traditioneel versus duurzaam

Bedrijven en organisaties zijn overtuigd van het strategische belang van leren en ontwikkelen.De vraag is: hoe geven we leren en ontwikkelen van medewerkers en organisatie het beste vorm? Een strategische keuze: blijven we geloven in de opleidingsmodellen die we tot nu toe gebruiken of gaan we over tot een meer duurzame manier van leren en ontwikkelen.

Traditionele opleidingsmodellen gaan uit van een probleemoplosaanpak: bepaal de kloof tussen de huidige en gewenste situatie en ontwerp, implementeer en evalueer  een (formele)leeroplossing om het tekort aan kennis en vaardigheden op te lossen.In een meer duurzame benadering wordt het werk zo georganiseerd dat het leren en ontwikkelen ín het werk past. Het accent verschuift van het realiseren van leerdoelen naar het verbeteren van prestaties, van de medewerker, de werkprocessen en de organisatie als geheel.

Instabiele omgeving

Traditioneel opleiden en trainen werkt in een relatief stabiele omgeving waarin de organisatie als het ware langzaam van de ene in de andere stabiele situatie rolt. Die tijd is voorbij. Omgevingen van organisaties worden juist instabieler en veranderingen zullen elkaar in een duizelingwekkend tempo opvolgen. In een steeds sneller veranderende omgeving moeten nieuwe kennis en competenties in een steeds sneller tempo eigen gemaakt worden.

Rendement

Dan is er ook nog de klacht van organisaties dat het rendement van formele opleidingen en trainingen te wensen over laat. We weten al langer dat het geleerde in een cursus maar beperkt van invloed is op het gedrag in de werkomgeving, terwijl de kenmerken van de werkomgeving dat gedrag juist heel krachtig beïnvloeden. Dan maar geen cursussen of trainingen meer? Dat is te kort door de bocht.  Formele opleidingen en trainingen zullen ook in de toekomst hun waardevolle bijdrage blijven leveren, maar vormen een klein deel van de leeroplossingen die echt nodig zijn.

De tijd ontbreekt

In de traditionele benadering van opleiden en trainen zou de oplossing gevonden kunnen worden in het steeds meer en frequenter aanbieden van opleidingen en trainingen. Maar door de toenemende druk op efficiëntie en productiviteit, met een oplopende werkdruk wordt het juist steeds moeilijker om mensen daarvoor vrij te maken. Steeds meer opleidingen aanbieden om snelle veranderingen voor te blijven is een mechanisme dat vast zal lopen.

Strategische keuze

Organisaties staan voor de strategische keuze als het gaat om leren en ontwikkelen:

  • Leggen we het accent op het oplossen van problemen en het overbruggen van de kloof tussen gewenste en huidige situatie of;
  • Leggen we het accent op duurzame ontwikkeling en brengen we een proces van leren en ontwikkelen op gang dat continu aandacht krijgt en op de langere termijn effectief blijft.

De strategische keuze voor meer duurzaam leren en ontwikkelen impliceert dat het leren zo dicht mogelijk bij het werk wordt vormgegeven. Het werk zo organiseren dat het leren erin past. Een paradigmashift van leren naar presteren, waarin voor formele opleidingen en trainingen een ondersteunende rol is weggelegd.

Uitnodiging Symposium TVO-STAR

Waarom bij uw organisatie het roer om moet,  kan alleen op het hoogste niveau van de organisatie beantwoord worden. In mijn blog heb ik slechts een aantal argumenten gegeven. Die overigens niet door elke organisatie in dezelfde mate gevoeld zullen worden.

Om meer gevoel te krijgen bij het waarom en de urgentie van het kiezen voor duurzaam leren en ontwikkelen op de werplek organiseert STAR samen met TVO Solutions op 2 juni a.s. een symposium.

We brengen directieleden en HR-managers bij elkaar om over dit onderwerp van gedachten te wisselen. Een aantal experts op het gebied van Performance Support, Social Media  en HR zullen verschillende uitdagende onderwerpen aansnijden.

Op heel korte termijn komen we met meer informatie via een website voor het symposium. Daar kunt u zich uiteraard aanmelden. Heeft u nu al interesse laat het dan even weten door een mailtje te sturen naar :

info@staropleidingentraining.nl of fdenkers@tvosolutions.nl