Filmpje doorsturenInformatie en kennis delen gaat tegenwoordig razendsnel. Moet ook wel, want kennis die je op dit moment nodig hebt, is morgen alweer verouderd. Formele opleidingen zijn vaak ontworpen, al dan niet met e-learning, vanuit een traditioneel model: functie- en taakanalyse, leerdoelen, leerprogramma e.d. Als het kan in een min of meer klassikale setting, want dat is makkelijker te organiseren. Met het overweldigende aanbod aan – snel veranderende- informatie en kennis, veranderen ook de leerbehoeften en -voorkeuren. Bovendien is de content, tegen de tijd dat de cursus ontwikkeld en geprogrammeerd is, niet meer relevant. En toch willen veel organisaties het traditionele en formele opleiden en trainen niet loslaten. Tegen beter weten in, denk ik. 

Van opgeslagen kennis naar kennisstromen

Niemand heeft nog de behoefte om alle, ongestructureerde en snel veranderende informatie te onthouden. Dat is ook ondoenlijk. Maar de informatie die wel gestructureerd wordt aangeboden, bijvoorbeeld in een training of cursus, is verouderd op het moment dat je die nodig hebt op je werk. Wat je wilt is dat je informatie kunt managen en relevante informatie snel bij de kennisvrager kunt brengen. Dat kan door de steeds verbeterende technologie. Er zijn nieuwe manieren om content te distribueren en lerenden te betrekken en te verbinden zonder de beperkingen van tijd en plaats. Leren en ontwikkelen van medewerkers kan nu beter georganiseerd en gefaciliteerd worden. Op manieren die veel meer aansluiten op de realiteit in een wereld waarin overal informatie voorhanden is. Een filmpje te delen op sociale media is één van de vele mogelijkheden.

Kennis veroudert snel en de hoeveelheid informatie die ons ter beschikking staat wordt alsmaar groter. Dat maakt het steeds moeilijker om de content in traditionele opleidingen en trainingen up-to-date te houden. Het gaat er niet om méér te weten, maar om te weten waar je de informatie vindt die je nodig hebt. En op de juiste momenten in relevante kennisstromen deel te nemen. Zulke kennisstromen ontstaan vooral in sociale, vaak werkgerelateerde omgevingen. Organisaties doen er goed aan om die nieuwe leer- en ontwikkelprocessen te organiseren en te faciliteren.

Gewoon op het werk!

Bijvoorbeeld door het werk zo te organiseren dat leren er in past.  Daardoor wordt een leeromgeving gecreëerd waar mensen deel kunnen nemen aan informatiestromen die voor hen relevant en betekenisvol zijn. Een omgeving waarin mensen als vanzelfsprekend met elkaar samen werken aan verbeteringen en op een informele manier van elkaar kunnen leren. Door samen problemen op te lossen, met elkaar te communiceren, ideeën te delen, te brainstormen, te leren, elkaar te helpen de beste methodes te ontdekken, relaties aan te gaan en informatie te delen. Gericht op het verbeteren van de prestaties en de productiviteit. Gewoon op de werkplek!