Werkprocessen zo organiseren dat leren er vanzelfsprekend deel van uit maakt

Bouwen aan een integraal werk- en leerecosysteem

Kennis is in de organisatie breed toegankelijk en snel vindbaar

Formele trainingen zijn ondersteunend in plaats van het uitgangspunt