STAR Opleidings- en trainingsondersteuning heeft voor een van de cursussen van HolaPress een heel nieuw ontwerp gemaakt. Het nieuwe ontwerp was nodig om de cursus aan te kunnen bieden in het Learning Management System (LMS) van HolaPress.

Hierdoor kan worden ingespeeld op de nieuwe behoefte van cursisten om on-line te kunnen leren. Het voornemen is om meerdere cursussen en workshops die door HolaPress worden aangeboden op dezelfde wijze te herontwerpen.